Krajský stredoškolský parlament

14. 10. 2014 | Aktuality

Náš student  v Krajskom stredoškolskom parlamente!

Odbor školstva a športu podporuje svojimi aktivitami spoluprácu medzi žiakmi stredných škôl, ktorá je zameraná na rozvoj školy a skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu. V rámci svojich aktivít pripravil návrh na fungovanie Krajského stredoškolského parlamentu žiakov, ktorý bude poradným orgánom predsedu Žilinského samosprávneho kraja v oblasti politiky mládeže. Krajský stredoškolský parlament bude zložený z členov regionálnych parlamentov, ktoré budú tvoriť zástupcovia žiakov jednotlivých stredných škôl v regiónoch Orava, Liptov, Kysuce, Turiec a Horné Považie. Našu školu bude v Krajskom stredoškolskom parlamente zastupovať Matúš Stas, žiak 3. F triedy. Zvolení zástupcovia žiakov z regionálnych parlamentov budú následne tvoriť Krajský stredoškolský parlament, ktorý sa bude schádzať 2-krát ročne v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja a bude podávať návrhy, podnety a pripomienky vedeniu ŽSK a poslancom, ktoré sa týkajú života mládeže a vedú k jeho skvalitneniu.

najnovšie články