Krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na PC

19. 02. 2013 | Aktuality

Dňa 14.02.2013 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC Na Obchodnej akadémii v Ružomberku.

Kristián Stroka študent IV. C triedy získal 1. miesto

Počet čistých úderov za 1 minútu – 422,9

Výhercovi gratulujeme!

najnovšie články