KNOŽZ

09. 05. 2017 | Aktuality

V dňoch 2.-5.5.2017 sa uskutočnil na našej skole Kurz na ochranu života a zdravia so zameraním na odborné vedomosti a zručnosti v oblasti topografie, civilnej ochrany, krízového riadenia a špeciálnych zručností v oblasti orientácie, pohybu a presunu v terene.

Kurz sme ukončili pretekom z preberaných vedomostí, zručností a kondičnej pripravenosti.

najnovšie články