Keď mladí ľudia ľuďmi sú …

09. 12. 2016 | Aktuality

…projekt na podpory úcty k človeku

Žiacka školská rada pri Spojenej škole v Tvrdošíne sa zapojila do projektu Keď mladí ľudia ľuďmi sú, ktorý organizovala Rada mládeže Žilinského kraja. Po úspešnej administrácii projektu a predložení organizačného a finančného plánu sme získali finančné prostriedky na podporenie aktivity mládeže, ktorej záleží na druhých ľuďoch. Na šírenie posolstva úcty k človeku rôznymi metódami, budovanie vzťahov v miestnej komunite medzi ľuďmi rozličných postojov, etník a náboženstiev sme zorganizovali návštevu mentálne a telesne postihnutých klientov Centra sociálnych služieb v Tvrdošíne dňa 6. decembra 2016, aby sme im pripomenuli jedno z najkrajších období počas roka, obdobie blížiacich sa Vianoc. Návštevu centra sme spojili s krátkym vianočným kultúrnym programom, tvorivými dielňami formou skupinovej práce na výrobu vianočných ozdôb, výzdobou vianočného stromčeka a mikulášskym darčekom.

Čas Vianoc je obdobím, keď majú ľudia k sebe bližšie, chcú rozsievať lásku a dobro, o to sa pokúsili aj výnimoční študenti Spojenej školy: Jakub Hodás 1. A, Kornel Oselský 1. D, Gregor Bartoš 2. A, Fatima Bahorová 2. AO, Ján Stas 3. F, Katarína Klepkoňová 3. AO, Terézia Lališová 4. AO,  Žaneta Žuffová 2. AO, Pavol Laštic 3. A, Sebastián Dubeň 4. A, Lucia Miklušáková 3. AO,  Marek Ratulovský 2. E a koordinátorka ŽŠR PaedDr. Andrea Kokoruďová.

        Šťastie sa ukrýva v tých najmenších daroch.

najnovšie články