„Internet v kocke“ podporila Nadácia Orange…

28. 10. 2017 | Aktuality

Ambíciou grantového programu e-Školy pre budúcnosť je pomôcť v školách vzdelávať a viesť deti a tínedžerov k zodpovednému používaniu mobilných zariadení a internetu, ktoré sú pre nich dostupné prakticky denne, dokázať identifikovať možné riziká z používania technológií a v prípade negatívnej skúsenosti vedieť adekvátne reagovať.

Cieľom projektu je  vytvoriť simulačný model internetu pre didaktické účely. V rámci aktivít sa budú žiaci aktívne zapájať do praktických činností, ako je vytváranie kabeláže a osádzanie aktívnych prvkov do kocky, konfigurovanie uzlových zariadení, smerovačov, prepínačov a sprevádzkovanie služby. Internetová kocka bude následne slúžiť ako didaktická pomôcka vo vyučovaní predmetov počítačové siete a serverové technológie, prispeje k pochopeniu fungovania internetu a podporí ďalších žiakov v záujme o technické odbory.

najnovšie články