Finančný kompas – Zapoj sa a vyhraj!

21. 01. 2014 | Aktuality

Milí študenti,

Nadácia PARTNERS začína 15. januára 2014 druhý ročník súťaže Finančný kompas – finančnú vedomostnú súťaž určenú študentom stredných škôl na Slovensku.

Máte v nej možnosť získať a preveriť si svoje finančné vedomosti a zároveň aj možnosť vyhrať atraktívne ceny pre seba aj pre školu.

Súťaž bude prebiehať v troch kolách, prvé dve prebehnú formou online testu, tretie bude organizované prezenčnou formou. Traja najlepší riešitelia finálového kola získajú:

MacBook pre študenta a 2000 eur pre školu

iPad Mini pre študenta a 1000 eur pre školu

iPod Nano pre študenta a 500 eur pre školu

Do súťaže sa môže zapojiť každý študent, účasť v 1. kole nie je limitovaná.

Viac informácií o priebehu súťaže nájdete na www.financnykompas.sk.

najnovšie články