Finančná olympiáda

12. 11. 2015 | Aktuality

Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy

Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

Študent, ktorý vyplní registračný formulár po ukončení I. kola online testu na web stránke www.financnaolympiada.sk, bude automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.

Časový harmonogram

I. otvorené kolo – 19. 11. 2015 o 12:00 hod. – 22. 01. 2016
II. uzavreté kolo – 15. 02. 2016 – 24. 03. 2016
III. finálové kolo – koniec mesiaca apríl 2016
V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu, môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. V III. kole, ktoré je organizované prezenčnou formou, sa študent musí spoľahnúť na svoje finančné vedomosti.

Súťaž je jednou z aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti.

Podrobnejšie informácie o súťaži podá Ing. Dreveňáková.

najnovšie články