Európsky týždeň programovania

13. 10. 2014 | Aktuality

Európsky týždeň programovania

Milí žiaci,

V dňoch od 11. Do 17 októbra bude v každom štáte Európskej únie prebiehať Európsky týždeň programovania.

Dôvod je jednoduchý:  Až 90% odborných profesií si v súčasnosti vyžaduje určité znalosti v oblasti informačných a komunikačných technológií a pracovníkov na tieto pozície je veľký nedostatok. Chceme vám preto ukázať, že programovanie je v dnešnej dobe  veľmi dôležité a vôbec nie zložité.

V rámci tohto týždňa pre vás učitelia pripravili na našej súťaž v programovaní, v ktorej si môžete zmerať sily v programovacom jazyku C.

Súťaž bude realizovaná 15.októbra počas tretej a štvtej hodiny v učebni 051 a to v dvoch častiach:

V prvej časti – teoretickej – si zmeriate sily zodpovedaním  testovacích otázok v e-learningovom systéme Moodle a druhou časťou bude praktická realizácia programu v programovacom jazyku C.

Súťažiť budete vo dvojiciach a svojich spoluriešiteľov si vyberiete sami. Nahlásiť sa je potrebné do 13.októbra  u pani učiteľky Mgr. Dlugošovej alebo pána učiteľa Ing. Benčíka.

Tešíme sa na Vás a veríme, že táto súťaž bude milým zážitkom  nielen pre vyučujúcich, ale aj každého súťažiaceho.

najnovšie články