Európsky deň jazykov

05. 10. 2014 | Aktuality

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Pravdivosť tejto starej múdrosti sme si možno nikdy neuvedomovali viac než dnes. Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, spoznávaní nových kultúr, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle a tak prispieva porozumeniu ľudí a kultúrnej tolerancii medzi národmi. Európsky deň jazykov sa oslavuje každoročne 26. septembra aj na našej škole. Našim cieľom je podnietiť žiakov, aby sa učili cudzie jazyky. V tento deň prebieha na našej škole veľa zaujímavých aktivít – ochutnávka národných jedál a nápojov, prezentácie rôznych Európskych krajín,  zaujímavé súťaže. Zvládnutie cudzieho jazyk nie je jednoduché. Deň Európskych jazykov na našej škole vás však presvedčí, že jazyky sa dajú učiť aj hravou formou.

 

najnovšie články