Ekonomická olympiáda-krajské kolo

15. 02. 2018 | Aktuality

V piatok 9. februára 2018 sa na Žilinskej univerzite uskutočnilo krajské kolo prvého ročníka Ekonomickej olympiády, ktorú zorganizoval Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia školského kola Viktória Kurjaková a Marián Maslaňák z 3.AO.

Ako povedala Viktória: „Náročnosť testu bola na vyššej úrovni ako v školskom kole, čo sa dalo čakať, no zároveň ma to aj prekvapilo.   Otázky boli zamerané na všeobecný rozhľad a orientáciu v aktuálnom slovenskom i svetovom dianí a hospodárskej politike.
Jedna z otázok bola, aké následky by malo na grécku ekonomiku prijatie vlastnej meny, prospelo by jej to alebo uškodilo?“

Výsledky súťaže budú známe až v marci 2018. 

najnovšie články