Deň učiteľov

27. 03. 2015 | Aktuality

„Komukoľvek môžeš pomôcť,  pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“      (Jan Amos Komenský)

28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského. Tento deň je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých povolanie je poslaním a zaslúžia si za svoje úsilie, trpezlivosť a obetavosť úctu a poďakovanie. Slávnostné posedenie pri tejto príležitosti nám, učiteľom, spríjemnili žiaci našej školy svojím programom plným piesní, humorného či umeleckého slova.

najnovšie články