Deň počatého dieťaťa

11. 04. 2013 | Aktuality

V piatok 22. marca 2013 sme na našej škole oslávili život človeka od jeho začiatku. Bol prípravou na Deň počatého dieťaťa, ktorý sa každoročne slávi 25. marca. Jeho symbolom je biela stužka.

 

Sériu prezentácií, zamyslení a iných aktivít, ktorých zámerom je nenechať mladého človeka ľahostajného k ochrane ľudského života od jeho počatia, si pripravili dievčatá z II. AO triedy pod vedením triednej učiteľky Ing. Moniky Sabovej.

 

Akciu sprevádzala aj modlitba Krížovej cesty za záchranu počatých detí, ktorá prebiehala   v zasadačke školy. Pripravila ju PaedDr. Mária Zimanová a mohli sa do nej zapojiť všetci žiaci.

najnovšie články