Deň počatého dieťaťa

25. 03. 2014 | Aktuality

25. marec – Deň počatého dieťaťa

 „SLOVENSKO ZA ŽIVOT“

(motto 2014)

     Naša škola sa 25. marca 2014

     pripojila k hnutiu za ochranu
počatého dieťaťa

       žiaci a učitelia prispeli tým
najvzácnejším:
spoločnou modlitbou krížovej cesty
na úmysel: za ochranu všetkých
počatých detí na Slovensku
(v zasadačke školy počas veľkej prestávky)

Deň počatého dieťaťa

najnovšie články