Deň boja za slobodu a demokraciu

21. 11. 2017 | Aktuality

Celý svet si  17. november  pripomína ako Medzinárodný deň študentstva. Pri pamätníku  „Tri zhasnuté zápalky“ si  udalosti novembra pripomenuli predstavitelia mesta v zastúpení s primátorom Ivanom Šaškom, žiaci Gymnázia Tvrdošín s riaditeľkou školy Annou Namislovskou a žiaci Spojenej školy Tvrdošín s riaditeľkou školy Ľudmilou Uhlíkovou.  Tento deň sa  týka predovšetkým študentov. Dnes  žijeme v demokratickej spoločnosti, v ktorej majú dnešní študenti takmer neobmedzené možnosti a štrajky či protesty, pri ktorých by sa museli obávať o život už nehrozia. Preto je nevyhnutné, aby sme na 17. november ako na Medzinárodný deň študentstva nezabúdali a pamätali, že do novodobých dejín Slovenska zapísal aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu.
Po skončení spomienkovej udalosti žiaci Gymnázia v ART Galérií Schürger pripravili v rámci projektu Euroškola diskusiu na tému – Kultúrne dedičstvo s autorom pamätníka  Hieronymom Balkom, ktorý svojimi kresbami, maľbami, úprimnými a vtipnými odpoveďami zaujal žiakov stredných škôl v našom meste.

najnovšie články