Cesta za poznaním slovenskej histórie …

18. 06. 2018 | Aktuality

 

Dňa 13. júna 2018 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie, ktorá bola súčasťou projektu Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie. Vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja a združenia rodičov sme mohli navštíviť miesta viažuce sa k trom významným historickým osobnostiam (Ľ.Štúr, M.R. Štefánik, I. Gessay), ktoré veľkou mierou prispeli k vzniku Československej republiky (28.10. 1918). Práve tento rok si pripomíname sté výročie jej založenia.

Za poznaním slovenskej histórie sme prešli veľa kilometrov a navštívili sme Uhrovec (Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka), Košariská (Múzeum M.R. Štefánika), Brezovú pod Bradlom (Mohyla M.R. Štefánika) a v neposlednom rade Tvrdošín – rodisko I. Gessaya. Prostredníctvom odborného výkladu lektoriek, prezentácie, filmu, informačných kariet a umeleckého slova sme si rozšírili svoje poznatky. Snažili sme sa hľadať a chápať súvislosti historických udalostí s vlasteneckým odkazom známych dejateľov ( M. R. Štefánik, I. Gessay, Ľ. Štúr) a zároveň autenticky vnímať históriu a kultúru vybraných miest, v ktorých tieto osobnosti žili a pôsobili.

 

najnovšie články