Certifikát

17. 12. 2014 | Aktuality

.Certifikát

TESTOVANIE   ŠTUDIJNÝCH  PREDPOKLADOV

Na začiatku novembra prebehlo na škole on-line SCIO testovanie študijných predpokladov u žiakov štvrtého ročníka. Testovali sa základné zručnosti a schopnosti, ktoré potrebujú študenti pre úspešné vysokoškolské štúdium. Netestovali sa teda znalosti, ale schopnosti a predpoklady. Testy slúžia na zistenie šance na prijatie na vysoké školy, ktoré využívajú Národné porovnávacie skúšky SCIO.

Test mal štyri časti: verbálnu, logickú, argumentačnú a kvantitatívnu. Nastavený bol tak, že nájdenie správnej odpovede na približne polovicu otázok by znamenalo priemerný výsledok.

Organizácia SCIO v rámci Národných porovnávacích skúšok  vykonáva testy VŠP, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímačky na desiatky VŠ na Slovensku aj v ČR. Tento „ostrý“ test je dlhší a robí sa na papier, ale aj tento test poskytol žiakom predstavu o tom, ako by na takejto skúške dopadli.

V týchto dňoch si žiaci preberajú výsledky tohto testovania. Dozvedeli sa, na akú vysokú školu by im dosiahnuté výsledky postačovali na prijatie. V porovnaní s inými priemyselnými školami dosiahli naši žiaci nadpriemerné výsledky.

najnovšie články