Beseda o vysokej škole

09. 10. 2013 | Aktuality

Besedy sa zúčastnili študenti IV. ročníkov.

Pán docent Milan Kubina urobil prehľad štúdijných odborov na vysokej škole v Žiline a zameral sa hlavne

na IT – sieťové technológie CNA programu a Manažérske teórie.

Študenti sa živo zaujímali o tieto témy, pretože za krátky čas, po maturitách sa

budú uchádzať o miesta na vysokých školách.  Pôvodne plánovaných 50 minút sa predĺžilo

o ďalších 20 minút, pretože študenti sa pýtali na priebeh štúdia na ŽU.

Poďakovanie patrí pánovi doc. Milanovi Kubinovi za kvalitnú prednášku,

ako aj vedeniu Spojenej školy za prípravu tejto akcie.

Prednášal:

doc. Ing. Milan Kubina, PhD.

Katedra Manažérskych teórií & Katedra Informačných sietí

Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline

 

najnovšie články