Banky v akcii – úspešne absolvované

06. 06. 2012 | Aktuality

V rámci predmetu aplikovaná ekonómia žiaci III. AO pracovali v programe

Banky v akcii, tiež sa zúčastnili  základného kola súťaže na celoslovenskej úrovni…

Ide o počítačovú simuláciu, v ktorej študenti majú možnosť nahliadnuť do sveta bankovníctva a vyskúšať si rozhodnutia o úrokových sadzbách, ktoré musia jednotlivé banky v priebehu obdobia uskutočňovať. Prostredníctvom rozhodovania o úrokových sadzbách krátkodobých a dlhodobých operácií a investícií do marketingu a výskumu a vývoja študenti spoznajú niektoré špecifiká bankového trhu.

Samotný princíp programu je potom založený na tom, že študentské tímy sa na základe finančných správ, ktoré program poskytuje, rozhodujú o čo najvýhodnejšej štruktúre aktívnych a pasívnych obchodov ich banky.

 

najnovšie články