Súťaž v odpise textu na PC

10. 12. 2014 | Aktuality

Dňa 9. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v odpise textu na PC, ktorého sa zúčastnili víťazi triednych kôl. Súťaž prebiehala v učebni č. 17 pod vedením vyučujúcej ADK PaedDr. Planietovej.

Výsledky súťaže sú nasledovné:

  1. č.
Meno a priezvisko trieda ČÚ/min počet chýb
l. Katarína Franeková IV. F 370,5 0
2. Dominik Bednár IV. C 328,2 2
3. Jozef Hojo IV. D 295,4 4
4. Michaela Kekeláková IV. AO 294,6 0
5. Lenka Turčáková IV. AO 290,1 0
6. Barbora Piknová  II. AO 281,6 0
7. Dávid Maretta  IV. D 280,4 3
8. Erik Brodňanský  IV. C 273,1 0
9. Matej Holics  IV. C 248,7 0
10. Ivana  Vrabčeková  IV. AO 244,0 3

najnovšie články