Celoštátna strojárska olympiáda

17. 02. 2013 | Aktuality

Každý veterán má svoju dušu a pohľad na pekný historický automobil povznáša rovnako ako umenie. Má svoje kúzlo a je nositeľom šarmu svojej doby. Vedieť doň investovať, to musíte mať jednoducho v krvi.

Vie o tom svoje aj Matúš Pukáč  žiak IV. E triedy študijného odboru technika a prevádzka dopravy Spojenej školy Tvrdošín, ktorý sa spolu s Ing. Janou Huckovou zúčastnil celoštátneho kola strojárskej olympiády a v kategórii  „Automobily, lode a spaľovacie motory“, kde  obhajoval vlastný projekt s názvom „Renovácia osobného automobilu Tatra 613“ získal 1. miesto.

Veríme, že jeho úspech bude motivovať všetkých žiakov našej školy a pomôže rozšíriť rady  technicky zdatnej oravskej mládeže.

Srdečne blahoželáme!

najnovšie články