2% dane

20. 02. 2019 | Aktuality

Vážení rodičia, 

v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. sa každý môže slobodne rozhodnúť komu podaruje 2 %, 3% 

(podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie) zo svojich daní za rok 2018.

Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o poukázanie tejto sumy na Bakalár, neinvestičný fond rozvoja SPŠ a OA. Cieľom činnosti tohto fondu je podpora rozvoja Spojenej školy Tvrdošín aj z mimorozpočtových prostriedkov. 

Ak sa rozhodnete poukázať 2% z dane na náš neinvestičný fond Bakalár kliknite na jeho odkaz Fond Bakalár .

 

Prostriedky sme v roku 2018 využili nasledovne:

Modernizácia počítačovej učebne – 18 ks počítačových zostáv 8 910,00 €

Modernizácia učebne sieťových technológií – 4 ks počítačových zostáv 1 060,00 €

Vybavenie informačného centra – 5 ks počítačových zostáv 1 756,00 €

Knihy a časopisy do IC     238,60 €

Financovanie súťaže Matematický klokan 108,00 €

Spolu: 12 072,60 €

Zostávajúce finančné prostriedky spolu s novými finančnými príspevkami plánujeme použiť na ďalšiu modernizáciu technického vybavenia školy, prístrojový park a doplniť vybavenie pre výučbu predmetov zameraní mechatronika a informačné a sieťové technológie.

 

najnovšie články