NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

  • Viedeň

    01. 10. 2010 | Aktuality

    Dňa 1. októbra 2010 sa uskutoční jednodňová poznávacia exkurzia do Viedne, na ktorej sa zúčastní výber žiakov našej školy.

  • Z kola von (Čo je za tým?)

    20. 09. 2010 | Aktuality

    Dňa 21. septembra 2010 (utorok) sa v spolupráci s Oravským centrom mládeže v Ústi počas 4. a 5. h pre žiakov 4. ročníka uskutoční program v rámci prevencie sociálnopatologických javov Z kola von (Čo je za tým?) Premietanie dokumentárneho filmu a následne beseda o ňom s režisérom Jaroslavom Vojtekom...