Účelové cvičenie prvákov

01. 06. 2024 | Nezaradené

Za pekného počasia sme dňa 21. 05. 2024 organizovali účelové cvičenie pre žiakov I. ročníka. Miesto konania si už tradične vyberáme Náučný chodník v Kvačianskej doline – Oblazy. Žiaci sa oboznámili s prostredím, orientáciou v teréne, poznávaním prírodných úkazov a čítaním z mapy. Žiaci videli čo môže spôsobiť sila vody pri mimoriadnych situáciách - záplavách a zosuvoch pôdy. Zdokonaľovali sa v organizácii pobyte a pohybu v prírode.

najnovšie články