Súťaž Mladý digitálny Európan

23. 05. 2024 | Nezaradené

Dňa 15.05.2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan, ktorého sa zúčastnilo 174 škôl a 2 374 žiakov 2. a 3. ročníka stredných škôl, resp. ekvivalentných ročníkov viacročných gymnázií z celého Slovenska. Test prostredníctvom tridsiatich rôzne náročných úloh mapoval znalosti žiakov z oblasti histórie a súčasnosti Európskej únie. Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 57,64 %. 8 žiakov zo 4 škôl dosiahlo maximálny počet bodov 30 (100 % úspešnosť) a 6 žiakov z 5 škôl získalo 29 bodov. Títo žiaci postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 12. júna 2024 v Žiline. V našej škole sa tejto súťaže zúčastnilo žiakov 2. a 3. ročníka. Priemerná úspešnosť našich žiakov bola 58,2%. Traja žiaci Timotej Leginus III.C, Adam Kliment II. E a Samuel Garb III.D dosiahli úspešnosť viac ako 80%. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

najnovšie články