Strojárska olympiáda 2024

21. 02. 2024 | Nezaradené

Dňa 15.2.2024 sa žiaci IV.B triedy zúčastnili už 17.ročníka Strojárskej olympiády, ktorá sa konala Strojníckej fakulte STU v Bratislave. V silnej konkurencii z celého Slovenska do finále súťaže postúpili traja žiaci odboru mechatronika. Súťaže sa zúčastnili nasledovní žiaci zo IV.B triedy odboru Mechatronika : Andrej Kováčik – Automatické otváranie kurína Erik Hojo – Prečerpávacia stanica ovládaná PLC S-1200 Matej Oriešek – Modul na meranie kvality ovzdušia Všetci žiaci obsadili IV. miesto, v rámci svojej kategórie, do ktorej boli zaradení a obdržali certifikát s možnosťou štúdia na STU v Bratislave. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

najnovšie články