Regionálne kolo – Mladý Európan

09. 05. 2024 | Nezaradené

Dňa 30.4. 2024 žiaci Jozef Hudec, Samuel Garb a Henrich Strapec z 3.D získali 2. miesto na regionálnom kole súťaže Mladý Európan v Dolnom Kubíne.

“Osobne som veľmi vďačný za to, že som sa mohol zúčastniť na súťaži Mladý Európan, overiť si vedomosti o Európskej únii, reprezentovať našu strednú školu bok po boku s mojimi spolužiakmi a vo veľmi silnej konkurencii sa umiestniť na krásnom druhom mieste. Dôležitejšie ako umiestnenie v súťaží vnímam ako esenciálne uvedomiť si význam európskeho bratstva a vážiť si demokratické hodnoty v súčasnom nestabilnom svete.” K súťaži sa vyjadril Samuel Garb.

Darilo sa nám najmä vďaka dobrej spolupráci pri súťažení a pri spoločnej práci na projekte, ktorý sme v rámci súťaže robili - prezentácia o Belgicku. Veľkú zásluhu za takéto umiestnenie má bezpochyby Samo, ktorý si naštudoval veľa materiálov od histórie cez inštitúcie až po významné osobnosti Európskej Únie. Taktiež vďaka patrí aj pani učiteľke Hurajovej, ktorá nám pomohla pripraviť sa na súťaž. - Henrich Strapec 3.D

najnovšie články