Púť do Krakova – centra Božieho milosrdenstva

09. 05. 2024 | Nezaradené

Dňa 7. mája 2024 sa 39 žiakov z I. B, I. C, I. E, II. A, II. E, III. C a III. B zúčastnilo exkurzie - púte do Krakova. 
 Prvým cieľom našej púte bolo Centrum sv. Jána Pavla II. „Nebojte sa!“. Zaujímavá bola prehliadka Sanktuária sv. Jána Pavla II. vyzdobeného vzácnymi mozaikami s biblickými námetmi a Kostol relikvie sv. Jána Pavla II. s okolitými kaplnkami. Druhá zastávka bola v Svetovom centre kultu Božieho milosrdenstva. Tu sme zotrvali v tichej modlitbe v kláštornej kaplnke pred milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a uctili sme relikvie sv. sestry Faustíny. Nasledovala svätá omša v Slovenskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Svätú omšu nám prišiel odslúžiť vdp. dekan Juraj Spuchľák z Trstenej, za čo sme mu veľmi vďační. V homílii odzneli povzbudivé slová o Božom milosrdenstve a o odpustení: „...budete musieť v živote veľa odpúšťať, ak chcete byť šťastní.“. Spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva bola prednesená na celebrujúceho kňaza a na naše vlastné úmysly. Následne sme navštívili Baziliku Božieho milosrdenstva a z vyhliadkovej veže sa nám naskytol prekrásny pohľad na celý Krakova. Posledná časť púte bola v historickej časti Krakova. Na Wawelskom pahorku nás čakala Katedrála sv. Stanislava a sv. Vojtecha, v interiéri sme obdivovali bohatú výzdobu katedrály, vystúpili sme do Žigmundovej veže, zostúpili do kráľovských hrobiek a navštívili Arcidiecézne múzeum. V centre nás zaujal Mariánsky kostol. Na Hlavnom rýnku sme strávili čas osobného voľna a nadýchali sa atmosféry kráľovského mesta – duchovného centra Poľska. 
 Záverečné poďakovanie patrí Milosrdnému Bohu, ktorý nás pozval na túto púť, sprevádzal nás na nej a veríme, že naše putovanie prinesie bohaté ovocie milosrdenstva v našom každodennom živote, že budeme vernými a statočnými učeníkmi Ježiša Krista v dnešnom svete. BOHU VĎAKA! RNDr. Štefánia Škuligová

najnovšie články