Prezentačný deň na fakulte FRI

13. 11. 2023 | Nezaradené

Triedy 2.D a 2.E sa dňa 9.11.2023 zúčastnili prezentačného dňa na fakulte FRI Žilinskej univerzity. Inžinieri na tomto dni prezentovali svoje 6 týždňové projekty v oblasti cybersecurity, cloudov a virtualizácie. Naši žiaci tak mali možnosť zapojiť sa do diskusie k daným témam a nasiaknuť

najnovšie články