Poznávame robot „DOBOT Magician“

17. 11. 2023 | Nezaradené

Mechatronika je multidisciplinárny odbor, ktorý spája mechaniku, elektroniku, informatiku a automatizáciu. Zmyslom tohto dnes populárneho vedného odboru je vývoj mechatronických systémov, ktoré nachádzajú uplatnenie hlavne v automobilovom priemysle, ale aj v domácnosti, medicíne, v kozmickom priemysle, atď. Na vývoj mechatroniky má vplyv určitý stupeň „inteligencie“ mechatronických prvkov, ktorý je výsledkom rozvoja elektroniky, informačno-komunikačných a riadiacich technológií. Ide o finančne náročné zariadenia – vybavenia, ktoré vlastniť je snom každej školy. Našej škole sa v tomto školskom roku podarilo nadviazať spoluprácu aj s f. MIVASOFT, ktorá nám zapožičala 3 súpravy robotov typu DOBOT Magician. DOBOT Magician je multifunkčné stolné robotické rameno pre praktické vzdelávanie. Inštalovaný s rôznymi koncovými nástrojmi môže tento robot realizovať zaujímavé funkcie, ako je 3D tlač, laserové gravírovanie, písanie a kreslenie alebo premiestňovanie telies v karteziánskej súradnicovej sústave. Teší nás, že aj takýmto spôsobom môžeme žiakom priblížiť problematiku robotov, ktoré majú v praxi z hľadiska automatizácie čoraz väčší význam.

najnovšie články