Poznávacia exkurzia Viedeň

02. 05. 2024 | Nezaradené

Dňa 29. 04. 2024 sme sa zúčastnili poznávacej exkurzie do Viedne. Cieľom bolo oboznámiť sa so súčasnosťou ako i minulosťou tohto európskeho veľkomesta a vyskúšať si znalosti nemčiny priamo v praxi. Viedeň nás privítala krásnym slnečným počasím. Prehliadku sme začali prechádzkou v záhradách zámku Schönbrunn (cisárske letné sídlo rodu Habsburgovcov) a pokračovali smerom k Technickému múzeu. Plocha približne 22.000 m2 je sondou do sveta vedy a techniky a multimediálna prezentácia umožňuje každému návštevníkovi individuálny prístup k technike.  Nasledovalo Námestie Márie Terézie s Prírodovedeckým múzeom. Panovníčka Mária Terézia – cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, Kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska sa pričinila o ekonomické a školské reformy, podporovala rozvoj obchodu a poľnohospodárstva a zreorganizovala armádu. So svojím manželom Františkom Lotrinským mala 16 detí a práve František I. Lotrinský sa zaslúžil o vybudovanie Prírodovedeckého múzea. Prehliadka pokračovala v centre mesta, kde sme si pozreli Hofburg a najväčšiu dominantu Viedne – Dóm sv. Štefana. Na záver programu našej exkurzie sme sa presunuli do jedného z najväčších obchodných centier v celom Rakúsku – do Donau Centra. Tu mohli žiaci okrem nakupovania suvenírov opäť načerpať sily a oddýchnuť si pri chutnom obede. Vo večerných hodinách sme sa plný zážitkov vybrali späť domov. Pevne veríme, že exkurzia naplnila očakávania žiakov a už sa tešíme na plánovanú exkurziu v budúcom školskom roku. 

najnovšie články