„Po stopách Ignáca Gessaya“

04. 06. 2024 | Nezaradené

Dňa 15. 05. 2024 sme sa spoločne s našimi žiakmi vybrali na cestu do Bratislavy s názvom „Po stopách Ignáca Gessaya“. Zámerom bolo priblížiť študentom osobnosť Ignáca Gessaya, keďže patrónom našej školy je práve on a mnoho žiakov aj ľudí v našom okolí nemá dostatočné znalosti o tejto významnej osobnosti. Navštívili sme dom, v ktorom po príchode z Ameriky na Slovensko býval spolu so svojou rodinou. Stretli sme 91-ročnú pani, ktorej rodina sa starala o manželku Gessayovho vnuka a doopatrovala ju až do jej smrti. Neskôr naše kroky viedli naprieč Bratislavou až k jeho buste a nakoniec na Ondrejský cintorín, na ktorom je spolu so svojou manželkou a dcérou pochovaný. Na cintoríne sme vzdali úctu významnému človeku modlitbou a uložením kvetov na hrob. Hlavným iniciátorom bol p. Ing. Karol Hanuľák, ktorý nás sprevádzal počas celej cesty a obohatil nás o množstvo informácií zo života a pôsobenia tejto osobnosti. Pán Ing. Juraj Vajduliak zaznamenával celý priebeh kamerou a p. Mgr. Júlia Bušová spolu so žiačkou z 3. D, Alenkou Šurinčíkovou, fotografovali. Ponúkame vám menšiu ukážku pod článkom. Viac informácií o našom putovaní si prečítate v niektorom z najbližších čísel školského časopisu Gesto. (Mgr. Júlia Bušová)

najnovšie články