Čitateľská gramotnosť

04. 06. 2024 | Nezaradené

Súťaž čitateľskej gramotnosti Žiaci tretieho ročníka si formou testu vyskúšali svoju čitateľskú gramotnosť. Na základe prečítania rôznych ukážok (umelecký a vecný/neumelecký text) odpovedali na otázky vyplývajúce z daných textov. Cieľom súťaže nebolo len zistenie schopnosti rozumieť a vedieť používať písaný text, posúdiť jeho význam, ale aj rozvíjať svoje zručnosti a osobné predpoklady.  Umiestnenie žiakov s najvyšším počtom bodov v jednotlivých triedach: 3.A – Marek Toköly 75% 3.B – Libor Žofaj 69 % 3.C – Timotej Ilko 81 % 3.D – Jozef Hudec 100 % 3.E – Peter Zaťko 94 %

najnovšie články