Žolík

13. 10. 2014 | Aktuality

 Vážená pani riaditeľka, milí učitelia a študenti!

Žiacka školská rada pri Spojenej škole v Tvrdošíne so súhlasom vyučujúcich a riaditeľky školy chce pre študentov zaviesť takzvané „kartičky šťastia“ alebo žolíky.

Ústnu odpoveď môže žiak odmietnuť prostredníctvom žolíka iba jedenkrát za polrok, a to v prípade ústneho skúšania. Študenti si môžu kartičku šťastia zakúpiť za polročné klasifikačné obdobie  u členov Žiackej školskej rady za 0, 50 euro. Upozorňujeme, že každý žiak si môže za polročné klasifikačné obdobie zakúpiť a uplatniť len jeden žolík. Touto cestou chceme poprosiť aj vyučujúcich, aby žolík, ktorý použije žiak na ich hodine, odovzdali koordinátorke činnosti Dr. Andrei Kokoruďovej, aby sa tak predišlo zneužitiu žolíkov. Na každom žolíku je číselný kód a meno žiaka, vrátený žolík sa musí zhodovať so záznamami, ktoré si evidujú členovia ŽŠR. Finančné prostriedky, ktoré získame z predaja žolíkov, chce Žiacka školská rada použiť na podporu humánnych zbierok a podujatí alebo organizovanie kultúrnych akcií školy, ako je napríklad blížiaca sa Mikulášska pošta.

Ďakujem za pozornosť!

Žolík

najnovšie články