Zmena čísla účtu pre platenie stravného

03. 05. 2014 | Aktuality

Od 01.05.2014 sa mení číslo účtu na zaplatenie stravného.

Staré číslo účtu: 4051035180/5600

Nové číslo účtu: 7000482742/8180

IBAN: SK7981800000007000482742

Platbu je možné realizovať aj cez internetbanking.

Informácie na tel. čísle: 043/5831230,  043/5320282, p. Duchoňová.  p. Dibdiaková

najnovšie články