Zločin a trest

18. 12. 2015 | Aktuality

Dňa 17. decembra 2015 sa študenti 2. AO a 3. E triedy zúčastnili divadelného predstavenia v Mestskom divadle v Žiline. Fascinujúca adaptácia výnimočného Dostojevského románu o prekročení hraníc. Sám Dostojevskij ho označil  ako „psychologický záznam o jednom zločine.“ Mladý chudobný študent Raskoľnikov, ktorého vylúčili z univerzity, podľahne svojmu ľahkomyseľnému presvedčeniu, že je výnimočný a odváži sa v mene dobra zabiť. Výnimoční ľudia predsa môžu prestupovať zákon, aby zmenili poriadok sveta. Po spáchaní zločinu však mučí Raskoľnikova vedomie, že nevydržal skúšku, že jeho poslaním nie je zmeniť beh života, že nepatrí medzi vyvolených. Neúnavná konfrontácia s vyšetrovateľom Porfirijom, éterická Soňa, ktorá sa obetuje, aby zachránila svojich nevlastných súrodencov a rodinu pred najväčšou biedou, oddaný priateľ Razumichin či bezpodmienečne milujúca matka a sestra Duňa sa postupne stávajú hovorcami jeho vlastného svedomia. Výkon hercov, atmosféra v budove divadla a spoločenské podujatie je veľkým prínosom na prehĺbení eticko-morálnych kvalít žiakov, učí zásadám slušného správania sa v priestoroch divadla i počas divadelného predstavenia. Prostredníctvom divadelného predstavenia mohli žiaci zároveň odhaliť literárno-dejepisné súvislosti a vzťahy, prehĺbili si vedomosti získané z literárnej teórie o základných znakoch drámy ako literárneho druhu, špecifikách psychologickej hry ako literárneho žánru, vonkajšej a vnútornej stavbe divadelnej hry, práci kostymérov, funkcii hudby v umocnení dramatického zážitku. 

najnovšie články