ZENIT v programovaní

23. 10. 2015 | Aktuality

Dňa  14. októbra 2015 sa v našej škole v rámci celoeurópskeho týždňa programovania Code Week konalo školské kolo súťaže Zenit v programovaní –kategória .

Cieľom tejto súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakova tvorivo rozvíjať ich kompetencie a tak podporovať ich záujem o sebavzdelávanie.

Tejto súťaže sa zúčastnili 3 žiaci zo IV.F triedy, ktorí počas 4 hodín svedomito pracovali na riešení 9 zadaných úloh.

Najlepšie v súťaži uspeli:

1.miesto  Ján Lipničan zo IV.F triedy

1.miesto Marián Hrubjak zo IV.F triedy

Výhercom srdečne gratulujeme.

najnovšie články