ZENIT v elektronike

24. 10. 2018 | Aktuality

V dňoch od 15.-19. 10. 2018 sa na našej Spojenej škole uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT V ELEKTRONIKE. Súťaže sa v rámci školského kola zúčastnili žiaci 2., 3. a 4. ročníka študijného odboru elektrotechnika a mechatronika. Súťaž pozostávala z teoretickej  a z praktickej časti:

  • v teoretickej časti žiaci robili test z vedomostí z elektrotechniky a elektroniky. 
  • v rámci praktickej časti mali súťažiaci nakresliť v programe Eagle schému zapojenia elektrického obvodu a navrhnúť k nemu dosku plošného spoja. 

Na základe predložených výsledkov odborná hodnotiaca komisia  na čele s Ing. Jurajom Vajduliakom vyhodnotila výsledky a stanovila poradie žiakov a dosiahnuté výsledky.

Výsledky žiakov – kategória A (žiaci 3. a 4. ročníka )

poradie meno priezvisko trieda
1. Gregor Bartoš IV. A
2. Matúš Kornhauser III. A
3. Dušan Kvasničák III. C

Výsledky žiakov – kategória B (žiaci 1. a 2. ročníka )

poradie meno priezvisko trieda
1. Lukáš Sagan II. A
2. Pavol  Trnkócy II. A
3. Martin Hrkeľ II. A

Prví dvaja žiaci z každej kategórie postupujú do krajského kola súťaže ZENIT V ELEKTRONIKE, ktoré sa bude konať dňa 27. 11. 2018 na Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Celiny 536 v Liptovskom Hrádku.  

Srdečne blahoželáme, ďakujeme všetkým žiakom za účasť na súťaži a postupujúcim prajeme veľa šťastia v ďalších kolách súťaže …

najnovšie články