Zapojte sa do súťaže ZENIT

03. 10. 2018 | Aktuality

Milí študenti,

tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa koná celoslovenská súťaž ZENIT. Skratka  ZENIT znamená Zručnosť – Elán – Nápaditosť – Iniciatíva – Tvorivosť.  Päť slov, ktoré vyjadrujú oblasti študentskej tvorivosti. Súťaže sa každoročne zúčastňujú študenti stredných škôl a gymnázií. Koho baví elektronika, programovanie a tvorba webových stránok, môže ukázať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti najprv v rámci školského kola a pokiaľ sa umiestnite na popredných miestach, tak potom aj na krajskej úrovni a tí najlepší až na celoslovenskej súťaži.

Nebojte sa preto ukázať odvahu a prejaviť svoje schopnosti a vedomosti v rôznych sekciách súťaže ZENIT. Súťaž sa koná v troch sekciách:

  1. ZENIT V ELEKTRONIKE – termín konania je 15. – 19.10.2018
  2. ZENIT V PROGRAMOVANÍ – termín konania 16.10.2018
  3. ZENIT WEBDIZAJN – termín konania 17.10.2018

Bližšie informácie Vám poskytnú nasledovní vyučujúci odborných predmetov:Ing. Habo, Ing. Vajduliak (Zenit v elektronike), Ing. Benčík (programovanie a webdizajn).

                                                                                          Ing. Ľubomír Habo – školský koordinátor SOČ

najnovšie články