Záložky do kníh

01. 11. 2017 | Aktuality

Naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc. Tohtoročná téma bola: Literárne osobnosti môjho regiónu.

Po prihlásení sa do projektu začali žiaci pracovať na výrobe záložiek do kníh. Postupovať mohli rôznou technikou – lepenie, kreslenie, maľovanie, grafika… Následne bola našej škole pridelená partnerská škola – Stredná odborná škola Partizánske. S touto školou sme si vymenili vyrobené záložky do kníh a nejaké prospekty svojich regiónou. Na ich inšpiratívnych záložkách dominovali ich tri významné literárne osobnosti: R. Jašík – prozaik, V. Beniak – básnik, P.G. Hlbina – básnik. Naši žiaci stvárnili a predstavili partnerskej škole našich najznámejších oravských autorov: A. Bernolák, M. Hattala, P.O. Hviezdoslav, M. Kukučín, M. Figuli, M. Urban, L.N. Jégé, R. Dilong, A. Habovštiak.

Tešíme sa navzájom na ďalšiu spoluprácu s podporou čítania na stredných školách.

najnovšie články