Začiatok školského roka

06. 09. 2019 | Aktuality

Začal nám nový školský rok,
začal čas učenia a previerok.
A k tomu nové poznanie,
že cestu k úspechu nám dobré vzdelanie prinesie.

najnovšie články