Z kola von (Čo je za tým?)

20. 09. 2010 | Aktuality

Dňa 21. septembra 2010 (utorok) sa v spolupráci s Oravským centrom mládeže v Ústi počas 4. a 5. h pre žiakov 4. ročníka uskutoční program v rámci prevencie sociálnopatologických javov

Z kola von (Čo je za tým?)

Premietanie dokumentárneho filmu a následne beseda o ňom s režisérom Jaroslavom Vojtekom a inými spolupracovníkmi.

najnovšie články