Výtvarná súťaž Červené stužky

04. 11. 2015 | Aktuality

4. novembra 2015 prebehlo na našej škole školské kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie v školách“), Krajského školského úradu v Žiline a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
Keďže každá škola mohla do súťaže poslať len 3 pohľadnice, bolo potrebné uskutočniť školské kolo aj na našej škole. Odborná porota v zložení PaedDr. Andrea Kokoruďová a členovia Ziackej šlolskej rady vyhlásili výsledky tejto súťaže:

  1. miesto Jozef Balcerčík III. E
  2. miesto Andrea Šikyňová I. AO
  3. miesto Beáta Chromková I. AO

Víťazi postúpili do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Červené stužky

Výhercom srdečne blahoželáme.

najnovšie články