Vyplácanie štipendia…

19. 10. 2010 | Aktuality

Štipendium za mesiac september sa vypláca na sekretariáte školy od stredy 20.10. Žiaci, príďte si ho prevziať osobne!

najnovšie články