Vráťme šport do škôl

19. 12. 2013 | Aktuality

Informácia o realizácii projektu

Grantový program:  Vráťme šport do škôl

Podprogram: Telesná a športová výchova

Názov projektu :       So švihadlom netradične

Realizovaný :        Z prostriedkov ŽSK

Cieľ projektu

 

Jedným z hlavných cieľov projektu bolo zvyšovanie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti žiakov zábavnou formou.

Skákanie  cez krátke aj dlhé švihadlo, jednotlivo, vo dvojiciach, trojiciach, čí skupinách   poskytuje  veľmi veľa možností na netradičné, zábavné a navyše veľmi efektívne cvičenie z pohľadu na rozvoj aerobnej činnosti a celkovej  kondície. Skákanie cez švihadlo je nielen tréningom vytrvalosti, odrazovej výbušnosti, rýchlosti, reakcie, ale taktiež podporuje aj estetické cítenie a kreatívny pohyb jednotlivca, ale aj  skupiny.

 

najnovšie články