Voľné pracovné miesto

14. 09. 2019 | Aktuality

Voľné pracovné miesto – pedagogický zamestnanec

Vyhlasovateľ: Spojená škola, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín

Pracovná pozícia:
Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

Platové podmienky:
Funkčný plat bude stanovený podľa nariedenie vlády 359/2017 Z.z.

Termín nástupu:
16.09.2019

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom. dokladmi o ukončenom vzdelaní, súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky:
Spojená škola
Medvedzie 133/1
027 44 Tvrdošín

spstv@spstv.edu.sk
tel. 0948086062

najnovšie články