Voľné pracovné miesto

27. 03. 2019 | Aktuality

Voľné pracovné miesta – pedagogický zamestnanec

Vyhlasovateľ:
 Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín

Pracovná pozícia:

  •   Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov
  •   Učiteľ odborných strojárskych predmetov

    Termín nástupu:

 01. 09. 2019

Kvalifikačné predpoklady:

 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a súhlas

na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky:

 spstv@spstv.edu.sk tel. 0948 086 062

najnovšie články