Voľné pracovné miesto

25. 10. 2016 | Aktuality

Voľné pracovné miesto 

Vyhlasovateľ:

Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín

Pracovná pozícia:

Údržbár –  počet 2

Termín nástupu:

november 2016 (doba určitá s predpokladom na predĺženie na trvalý pracovný pomer)

Žiadosť spolu so životopisom a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte
do 31. 10. 2016 na adresu:

Spojená škola

Medvedzie 133/1

027 44  Tvrdošín

spstv@spstv.edu.sk

tel. 0948 086 062

najnovšie články