Vitajte v našom regióne …

01. 05. 2017 | Aktuality

… je celoslovenská súťaž pre študentov, ktorí majú možnosť absolvovať netradičné vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu, ktoré im umožňuje organizácia JA Slovensko. V našej škole majú túto možnosť hlavne študenti obchodnej akadémie. 

Súťažný tím tvorili študentky obchodnej akadémie: Kristína Barboráková, Kristína Nogová, Timea Pakosová, Natália Sirotová a Monika Žitňáková.

Úlohou 5 členných súťažných tímov bolo prezentovať svoj región prostredníctvom vlastným produktov.  Naše študentky sa inšpirovali televíziou a vytvorili si vlastnú súťaž “ Milujem Oravu“. Zostavili súťažné otázky z oblasti kultúry, histórie, zemepisu aj hudby Oravy. Okrem toho trieda spoločne zostavila knižného turistického sprievodcu:  Milujem Oravu. V ňom sa nachádza viac ako 40 rôznych výletných zaujímavostí Oravy. 

Súťažný veľtrh sa uskutočnil v stredu 26.04.2017 v nákupnom centre Mirage v Žiline a zúčastnilo sa ho 46 súťažných tímov.

Prezentácia pred širokou verejnosťou dievčatá nezaskočila a zvládli aj plynulú komunikáciu s anglicky hovoriacimi návštevníkmi. Podľa vyjadrenia hodnotiacej poroty, ich produkt je výborným nápadom a určite nájde svoje uplatnenie. 

najnovšie články