Voľné pracovné miesto

07. 02. 2017 | Aktuality

Vyhlasovateľ:

Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín

Pracovná pozícia:
Kuchár/kuchárka.

Vzdelanie:
Vyučený/á v odbore

Termín nástupu:
01. 03. 2017 (doba určitá)

Žiadosť spolu so životopisom a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte
do 23. 02. 2017 na adresu:

Spojená škola
Medvedzie 133/1
027 44  Tvrdošín
spstv@spstv.edu.sk, duchonova@spstv.edu.sk
tel. 0948 086 062, 043/532 02 82

najnovšie články