VII. ročník strojárskej olympiády

17. 01. 2014 | Aktuality

Naši žiaci z odboru mechatronika  Patrik Resutík a Andrej Juríčka  a odboru technika a prevádzka dopravy Dávid Pienčák neváhali a  zapojili sa do VII. ROČNÍKA STROJÁRSKEJ OLYMPÁDY. Svoje vedomosti on line formou si  overovali dňa 16.01. 2014 z matematiky a fyziky.

Hlavným dôvodom organizácie „olympiády“ je osloviť čo najväčší počet študentov pre rozhodovanie o výbere vysokej školy so strojárskym charakterom a  rozšíriť počet technicky zdatnej mládeže. Projekt sa realizuje  hlavne prostredníctvom internetu a garantom je Strojnícku fakultu STU v Bratislave.
Motiváciou pre zapojenie študentov a škôl do súťaže je aj finančná odmena určená nielen pre víťazov v jednotlivých kategóriách, ale aj pre školu, z ktorej pochádzajú.

najnovšie články